Get the app!

The Culture Night App is now available
on App Store and Google Play!

CULTURE NIGHT

FRI 16 SEP 2016

An Dún – Cartlann Ghaeláras Mhic Ardghail


  • Time: 7.00pm - 9.00pm
  • Genre: Heritage, Irish Language, Museum
  • Tel: 028 30250835
  • Web: www.iurchinntra.ie
  • Address: Cnocán Phádraig Naofa’, 6b Sráid an tSéipéil Uacht., Iúr Chinn Trá, Co. An Dúin, BT34 2DS
Facilities:
G

Osclófar gnéithe de Chartlann Ghaeláras Mhic Ardghail don phobal. Beidh deis fosta ag daoine clárú do ranganna Gaeilge don chéad séasúr (Meán Fómhair – Nollaig 2016). Beidh seoda litríochta agus oidhreachta le feiceáil le linn na hócáide – cuid acu nach bhfacthas le céad bliain anuas. I measc na nithe a bheidh ar thaispeáint ar an oíche, beidh leabhair na miontuairiscí a bhaineann le tús-ré an Chonartha i mBéal Feirste; leabhair na miontuairiscí a bhaineann le luath-stair Chomhaltas Uladh (1926 ar aghaidh); cuid mhaith sean-chóipeanna de ‘An tUltach’; neart rudaí fánacha a bhaineann le stair na Gaeilge; cúig eagrán den iris chlúiteach áitiúil, “The Open Window”, a bhí foilsithe ag an Uas. Samuel Cordner Pinkerton agus a bhean ag tús na haoise seo caite...ócáid neamhfhoirmeálta a bheidh i gceist agus beidh seans ag cuairteoirí a bheith ag casadh ar a chéile.

Parts of Gaeláras Mhic Ardghail's archives will be open to the public and people can also register for Irish language classes. Some literary and heritage jewels will be on display on the night, some of which have not been seen for 100 years. Amongst the items on display will be the minutes book relating to the early years of Conradh na Gaeilge in Belfast; the minutes book relating to the early years of Comhaltas Uladh (1926 onwards); a good few old copies of An tUltach; many other random items relating to the history of the Irish language movement; fice editions of the famous local magazine 'The Open Window', published by Samuel Cordner Pinkerton and his wife at the beginning of the last century...this is an informal event and guests will have the chance to meet others and have a chat.

logo an oireachtais níos lú
logo foras na gaeilge Beag

Address: Cnocán Phádraig Naofa’, 6b Sráid an tSéipéil Uacht., Iúr Chinn Trá, Co. An Dúin, BT34 2DS